rognEt rent og kontrollert miljø er av vesentlig betydning i et rogneri. Konsekvensene ved dårlig hygiene kan for eksempel gi sopp i klekkesylindrer.

Vi har vaske- og desinfeksjonsløsninger (samt rutinebeskrivelser) som sikrer optimal drift av rogneri.

Noen eksempler kan være:

 • Rørledningsnett
 • Klekkesylindre
 • Utstyr

ACO har kompetanse, utstyr og kjemiløsninger for å sikre en høy hygienisk standard.

For et stamfisk-anlegg er god hygiene driftskritisk. Dette for å sikre en god genetisk fremtid for laksen.

Nullstilling mellom generasjonene, med tilhørende vask og desinfeksjon av:

 • Mærer
 • Ringer
 • Kar
 • Flåter
 • Utstyr

...er kritisk.

ACO har kompetanse, utstyr og kjemiløsninger for å sikre en høy hygienisk standard.

Prosessen fra øyerogn til smolt av ørret og laks er en av de mest krevende innen havbruksnæringen. Utfordringen er å ha god og jevn drift gjennom hele syklusen (driftsperioden) til en gitt generasjonen.

ACO har driftsoptimaliserende løsninger for blant annen følgende områder:

 • Varmeveksleranlegg (automatisk driftsoptimalisering)
 • Rengjøring av varmevekslere
 • Vask og desinfeksjon av kar, utstyr og driftsbygninger
 • Hjelpekjemi til driftsoptimalisering av påvekstkar (hindre groe)
 • Daglig vask og desinfeksjon av vaksinasjonsmaskiner
 • Velprøvde og dokumenterte CIP-løsninger

Vi har også løsninger som tilfredsstiller myndigheter og standarder som for eksempel GLOBAL GAP.

Prosessen fra smolt til slaktefisk foregår i sin helhet i sjø. Fra et hygieneperspektiv knytter problemstillingene seg blant annet blant annet til utstyr- og persontrafikk mellom lokaliteter. Flytting av ringer mellom lokaliteter er en annen problemstilling...

Vi har vaske- og desinfeksjonsløsninger for:

 • Nøter
 • Ringer
 • Utstyr
 • Båter
 • Flåter

Vi kan også tilby gode produktløsninger for næringsmiddelgodkjente smøremidler, for eksempel hydraulikkolje til utstyr.

Hygieneutfordringen for et slakteri er å holde en stabil høy hygienisk standard til en lavest mulig kost.

Vi har godt anerkjente kvalitetsprodukter fra ledende produsenter i Europa for vask og desinfeksjon knyttet til blant annet følgende:

 • Overflatevask
 • CIP
 • Syre for proteinfjerning
 • Kjemi til spesialinnretning (f.eks. elektrobedøvere)
 • Personlig hygiene (sluser m.m.
 • Næringsmiddelgodkjente smøremidler

I tillegg har vi kontinuerlig kursing og oppfølging av våre lakseslakteri.

Tidseffektive, moderne og trygge løsninger som sikrer et godt hygienisk resultat er stikkord for brønnbåter.

Vi tilbyr gode og økonomiske løsninger knyttet til vask og desinfeksjon av:

 • Fiskebrønn
 • Rørsystemer
 • Overflater

ACO har i mange år vært leverandør til pelagisk industri langs kysten.

Vår kompetanse og produkter, hjelper våre kunder med renhold av blant annet følgende områder:

 • Baadermaskiner
 • Pakkelinjer
 • Rognlinjer
 • Krydder- / marinering
 • Matjes
 • Speking
 • Rundfrys / kjøl

Vi har også smøremidler til utstyr – alle er næringsmiddelgodkjente.
Vi bistår også våre pelagiske kunder med analyser, titrering, problemløsning, kurser, renholdsrutiner etc.

Spør oss om gode og fremtidsrettede løsninger.

Riktig utstyr er avgjørende for industrien. Riktig utstyr har betydning for riktig renholdsøkonomi, renholdsresultat, slitasje på utstyr men også helse, milljø og sikkerhet.

ACO leverer et bredt spekter av utstyr, i samarbeide med søsterbedrift Hygieneteknikk AS:

 • Lavtrykkspumper
 • Pumper / doseringspumper
 • Enkle påføringsløsninger
 • Sentralvaskeanlegg / satelitter – fra 20 til 45 bar...
 • Reservedeler

Spør oss om råd for påføringsutsyr til din bedrift!

se www.hygieneteknikk.no


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food