Norges største næring utgjør en viktig kundegruppe for ACO. Vi leverer alt i fra «standard vare» til spesialprodukter med egne godkjenninger / sertifikater. Våre produkter dekker et vidt spekter:

  • Sprayprodukter
  • Kjemi for overflatebehandling
  • Inhibitorer / korrosjonsbeskyttelse
  • Avfetting
  • Bioprodukter
  • Spesialsmøremidler
  • Miljøsikring

Vi har spesialkompetanse knyttet til det å rasjonalisere / minimalisere antall produkter og leverandører, og vi har vært involvert i flere prosjekter som på denne måten har ledet frem til ulike sertifiseringer / godkjenninger.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food