Når uhellet først er ute:

Høyeffektive absorbenter for avgrensning av utslipp. Effektiv oppsamling av væsker

Er du forberedt for en olje – eller kjemikalieulykke? Kan du på en sikker måte forhindre miljøforurensning som følge av utslipp av vannskadelige stoffer slik loven krever?

Unngå unødvendige kostnader og unødvendig arbeid: Også små lekkasjer kan innebære risiko både for miljø og for dine ansattes sikkerhet. Kjemikalier og oljer som kommer ut i avløpssystemet, i bakken eller grunnvannet, kan forårsake alvorlig forurensning.

Lover og miljøstandarder som ISO 14001 krever en ansvarsbevisst behandling av farlige væsker, dette for å beskytte miiljøet og ivareta sikkerheten ved din bedrift.

Tilgjengelighet til absorbenter som på en sikker måte kansamle opp væskelekkasjer i en nødsituasjon, er en viktig del av bedriftens planlegging. Vi lagerfører et begrenset sortiment, men kan skaffe et bredt spekter av varer i løpet av kort tid. Vi har et omfattende utvalg av absorbenter og utrykningssett.

Vi gir deg gjerne råd!

 

Du kan velge mellom 3 utførelser:

  • Olje («oil only») tar opp olje og bensin- er vannavstøtende
  • Universal - for universalbruk, tar opp olje, vann og andre væsker
  • Spesial - for syrer, lut og kjemikalier

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food