AC kurskatalog 2015 Page 01 Image 0001

 

Erfaring tilsier at svikt i en eller flere grunnforutsetninger, ofte er årsak til påvisning av Listeria og andre trygg mat relaterte kriser.

Dette er også årsaken til at dagens standarder for mattrygghet som BRC og FSSC 22000 har økt fokus på grunnforutsetningene.

Aquatic Consult kan bistå både med validering, verifisering og forbedring av virksomhetens grunnforutsetninger.

Normalt inkluderer arbeidet en fire trinns prosess:

 1. Planlegging

  • Intervju og gjennomgang av system og resultater er avgjørende for å avgjøre hvilke rutiner som skal gis størst fokus.
  • Ved påvisning av f.eks Listeria må det gjennomføres inngående intervju og nøye gjennomgang av blant annet HACCP-system, renholdsrutiner, flyt av varer og personell og resultater fra prøvetaking av både produkt og miljø. 
 2. Validering/Verifisering

  • Dybdegjennomgang av utvalgte grunnforutsetninger hvor vi spesielt vektlegger praktisk gjennomføring.
  • Ved for eksempel gjennomgang av renholdsprosessen observerer vi utførelse av hele renholdsprosessen; overlevering fra produksjon til renhold, grovspyling, skumlegging, finspyling, desinfisering, avspyling.
 3. Opplæring

  • Kommunikasjon og opplæring er essensielt for å sikre forbedring.
  • Vi har lang erfaring med kompetanseheving, og kan bistå i møter og med gjennomføring av kurs.
  • Vi tilbyr både åpne kurs og bedriftstilpassede kurs.
 4. Oppfølging

  • Læring krever god oppfølging. Vi bistår med råd og forslag til hvordan virksomheten selv kan etablere gode system for videre forbedring av sine rutiner.

 

Ta kontakt dersom du ønsker bistand eller mer informasjon.

Mariann2016 709x591

 

 

Mvh

Mariann Kirkerød


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food