AC Nyhet 2016 STAMP outlinet SVARTHACCP-system og tilhørende grunnforutsetninger må valideres før implementering, for å bevise at produksjon av trygg mat kan oppnås. Validering krever ikke bare generisk forståelse, men også spesifikk kunnskap om område/utstyr/prosess som skal valideres.

Termiske prosesser har en avgjørende betydning for produktets trygghet - og må følgelig valideres. Erfaring viser imidlertid at økt kompleksitet relatert til nye produkter, ny teknologi og krav til effektivitet, gjør at produsenter opplever validering som utfordrende. Erfaring fra revisjoner viser også  manglende validering av grunnleggende forhold, som blant annet validering av pasteuriserings-prosessen og utstyr som kokeskap.

Det finnes mye teori på validering generelt, men lite informasjon om hvordan gjennomføre validering i praksis. På temadagen vil vi fokusere på validering av termiske prosesser, både i teori og praksis. Vi har blant annet invitert Dagbjørn Skipnes fra Nofima, som er forsker innenfor mange områder knyttet til varmebehandling av matvarer, spesielt varmetransport, inaktivering av mikroorganismer og varmeinduserte kvalitetsendringer. 

  • Varighet: kl 10.00-17.00
  • Pris: 3 650,- 
  • Sted:  Thon Hotel Arena på Lillestrøm
  • Dato: 8. desember

Ønsker du mer informasjon om temadagen, ta kontakt med Mariann Kirkerød


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food