Aqua Pharma Ltd ble etablert i Skottland UK mai 2010. Selskapet tilbyr badbehandlingsystemer og badbehandlingsmidler for lakseindustrien

Aqua Pharma Ltd (50% eiet av Aquatic AS) eier 100% av aksjene i nyetablerte Aqua Pharma Inc (Canada). Selskapet er lokalisert i Canada, og vil fokusere på utvikling og salg av badbehandlingsprodukter til lakseindustrien.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food