Aqua Pharma har nå etablert avlegger i USA, Aqua Pharma US Inc. Selskapet etableres i samarbeide med AquaTactics, og vi ha fokus på badbehandlings- og desinfeksjonsprodukter innen oppdrettsindustrien i USA.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food