Aqua Pharma Inc (Canada), utvider nå sin virksomhet til vestkysten, British Colombia. Det er økende etterspørsel etter miljøvennlige badbehandlingdprodukter for laks, samt kompetanse, metodikk og avansert utstyr som fører til denne satsingen.  


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food