Aquatic AS skifter navn til Aquatic Concept Group AS. Dette innebærer en rendyrking av investerings- og eiendomsvirksomheten. Satsing på kurs- og konsulentvirksomhet innen fagområdet Trygg Mat, fører til at Aquatic Consult skilles ut i et eget datterselskap. Dette skjer med virkning fra 1. september. Aquatic Concept Group AS (ACG) er således 100% eier i Aquatic Consult AS, Aco Kjemi AS, Hygieneteknikk AS og Aqua Pharma AS. ACG eier også 50% av Aquatic Hygiene Ltd, og via Aqua Pharma AS 50% av Aqua Pharma sin virksomhet i utlandet.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food