The European Hygienic Engineering & Design Group www.ehedg.org

EHEDG er et konsortium av medlemmer fra utstyrsprodusenter, matindustrien, forskningsinstitutter, så vel som offentlige helsemyndigheter.

Hovedmålet med EHEDG er å fremme trygg mat ved å bedre hygienisk teknikk og design i alle aspekter av matproduksjon. EHEDG støtter aktivt europeisk lovgivning, som krever at håndtering, prosessering og pakking av mat gjøres på en hygienisk måte ved å bruke hygieniske maskiner og i hygieniske lokaler (EC-direktiv 2006/42/EC for Machinery, EN 1672-2 og EN ISO 14159 Hygienekrav). Aquatic Concept Group sitter i faggruppen for utstyr og maskiner til fisk (Subgroup Fish Processing). Våre tekniske konsulenter har deltatt på flere kurs og seminar i regi av EHEDG.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food