www.allergenbureau.net

Allergen Bureau ble etablert i 2005 som et initiativ fra The Australian Food & Grocery Council Allergen Forum. Det overordnede målet for Allergen Bureau er å dele informasjon og erfaringer innen næringsmiddelindustrien om håndtering av matallergener og å sikre at forbrukeren får relevant, konsistent og forståelig informasjon om matallergener.

Allergen Bureau har utviklet allergenkalkulatoren VITAL som er et system som beregner konsentrasjoner av allergener i råvarer, og krysskontakt allergener som kan komme fra råvarer og de enkelte prosesstrinn. Ut fra beregningene kan man gjøre en risikovurdering, og lettere bestemme om næringsmidlene skal merkes med "spor av" allergener. Blant Allergen Bureaus medlemmer finner vi representanter fra de største multinasjonale næringsmiddelkonsern - som Nestle, Heinz, Unilever, Kelloggs, Parmelat, Kerry med flere.

Aquatic Consult ble fra 2012 det eneste selskap i Skandinavia som er godkjent av Allergen Bureau for å gjennomføre opplæring i VITAL, og våre kursholdere har et tett samarbeid med Allergen Bureau.

AC Kurskatalog 2014 Page 35 Image 0001lav


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food