Transportbånd i matindustrien er vanskelig å rengjøre manuelt, og meget tidkrevende. Automatisering av renholdet er både effektivt og svært økonomisk. Renholdet blir likt hver gang, og man kommer til på vanskelige steder.

Vi kobler automatvasken til det sentrale vaskeanlegget, og monterer faste dysesystemer både utenpå og inni transportbåndene. Ved hjelp av magnetventiler og en PLS styring, lager vi et vaskeprogram for vann og kjemi for å gi optimalt resultat.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food