Et av de nyeste systemene våre er CIP-vask. Her bruker vi kjent teknologi fra meieribransjen til å utvikle systemer for renhold av vakuumrør for bl.a fiskeslo. Dette gir fantastiske resultater i bekjempelsen av patogene bakterier i industrien.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food