Vi lager løsninger for fremtiden....

Prosjektering

Innledningen til små og store prosjekter er spennende. Enten det gjelder enkle utvidelser eller store nybygg, så er prosjektering og planlegging svært avgjørende for å få en god løsning.

Vi tilstreber et godt teknisk grunnlag for vår prosjektering. Klare og entydige krav- spesifikasjoner fra kunden er viktig for å tilpasse det riktige utstyret til de forskjellige behov i bedriftene. Med økte krav fra myndighetene, er det vår oppgave å tilby løsninger for effektive hygieneprosesser. Vårt slagord " Trygg mat – Økt lønnsomhet" er høyaktuelt i dagens matbransje. Hygieneteknikk har som en del av Aquatic-gruppen mange års erfaring med forbedring og effektivisering av hygieneprosessen.

Vi bistår til å etablere god kommunikasjon mellom oss og kunden, og etablerer oversiktlige planer for gjennomføring av prosjektet. 

Befaring

Alle anlegg er forskjellige, og vår styrke er å skreddersy løsninger. Det innebærer som oftest befaring hos kunden der vi analyserer behovet, og kommer opp med løsningsforslag. Med vår kompetanse finner vi de beste løsningene i samarbeid med brukerne.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food