Aquatic Consult ønsker hele tiden å ha oppdatert kunnskap om forhold som er av betydning for matindustrien. I tillegg til at våre konsulenter deltar på aktuelle kurs og seminar i Norge, henter vi også informasjon og kompetanse fra internasjonale organisasjoner:

RSPH - Royal Society for Public Health - er en internasjonalt anerkjent uavhengig organisasjon som promoterer Trygg Mat og Hygienearbeid i alle land. RSPH godkjenner opplæringssentre som tilfredsstiller standarder for opplæring i blant annet HACCP. RSPH-godkjente sentre kan tilby sine deltagere eksamen som leder til en RSPH godkjennelse.

Campen BRI - er Storbritannias største uavhengige medlemsbaserte organisasjon, som driver med forskning og utvikling for matindustrien over hele verden.

The European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)- er et konsortium av medlemmer fra utstyrsprodusenter, matindustrien, forskningsinsitutter, så vel som offentlige helsemyndigheter. Aquatic sitter i faggruppen for utstyr og maskiner til fisk (Sub Group Fish Processing).

SAI Global Scandinavia - er en av verdens ledende organisasjoner for tredjepartsrevisjoner og sertifiseringer av matvirksomheter mot internasjonale anerkjente standarder for mattrygghet og kvalitet.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

hygieneLtd

food